Loading...
Forside| Servicevilkår

Servicevilkår

 

HVAD ER DINE VILKÅR OG BETINGELSER?

 

Vores vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Læs venligst disse vilkår og betingelser for webstedsbrug ("Vilkår og betingelser") omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside og alt indhold på sociale mediesider (herunder uden begrænsning Facebook og Twitter) (sammen "Webstedet"). Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøg og brug af webstedet, såvel som for indholdet (som defineret nedenfor), information, anbefalinger, produkter og/eller tjenester, der leveres til dig på eller gennem webstedet. Hvis du vælger at fortsætte med at bruge eller få adgang til dette websted efter at have haft mulighed for at læse disse vilkår og betingelser, erkender du, at det har givet værdifuld modydelse ved at tilbyde denne side gratis, og i bytte for denne værdifulde modydelse accepterer du Vilkår og betingelser herfor. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser i deres helhed, skal du ikke bruge eller få adgang til webstedet.

 

Indhold på webstedet

Alt det indhold, der er fremhævet eller vist på webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, logoer, ikoner, varemærker, tekst, grafik, fotografier, billeder, levende billeder, lyd, illustrationer og software ("Indhold") ejes af os , dets tilknyttede virksomheder, dets licensgivere og/eller dets indholdsudbydere. Alle elementer på webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, det generelle design og indholdet, kan være beskyttet af ophavsret, moralske rettigheder, databaserettigheder, varemærker og andre love vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne eller en anden aftale med vores virksomhed, må ingen del eller del af webstedet eller dets indhold kopieres eller videresendes på nogen måde. Webstedet, dets indhold og alle relaterede rettigheder forbliver os, dets tilknyttede virksomheder eller dets licensgiveres eksklusive ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

 

Copyright og varemærker

Ophavsretten til alt indhold er og forbliver ejet af os, dets tilknyttede virksomheder eller dets licensgivere, alt efter hvad der er relevant. Medmindre andet er angivet i specifikke dokumenter på webstedet, har du kun tilladelse til at se, afspille, udskrive og downloade indhold, der findes på webstedet til personlige, informative og ikke-kommercielle formål. Du må ikke ændre noget af materialet, og du må ikke kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge noget indhold. Du må ikke genbruge noget indhold uden først at have indhentet samtykke fra os. I forbindelse med disse vilkår og betingelser er brugen af et sådant indhold på ethvert andet websted eller netværksforbundet computermiljø forbudt. Du må ikke fjerne nogen copyright-, varemærke- eller andre ejendomsretlige meddelelser fra indhold fundet på webstedet.

I tilfælde af at du downloader software (herunder, men ikke begrænset til pauseskærme, smartphone-applikationer, ikoner, videoer og baggrunde) fra webstedet, softwaren, herunder alle filer, billeder, der er inkorporeret i eller genereret af softwaren, og data, der ledsager softwaren ( samlet, "Softwaren") er licenseret til dig af os. Det gør vi

ikke overføre ejendomsretten til softwaren til dig. Du ejer mediet, hvorpå softwaren er optaget, men vi bevarer den fulde og fuldstændige ejendomsret til softwaren og alle intellektuelle ejendomsrettigheder dertil. Du må ikke videredistribuere, sælge, dekompilere, reverse engineering, adskille eller på anden måde reducere softwaren til en form, der kan læses af mennesker.

Alle varemærker, servicemærker, logoer og handelsnavne, der vises på vores produkter, produktemballage og/eller på webstedet, forbliver, uanset om de er registreret eller ej, den eksklusive ejendom af os, dets tilknyttede virksomheder eller dets licensgivere (alt efter omstændighederne) og er beskyttet af gældende varemærkelove og traktater. Du må ikke bruge, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere, distribuere eller ændre nogen af varemærkerne på nogen måde, herunder i reklamer eller reklamer vedrørende distribution af materialer på webstedet, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Brugen af ethvert af varemærkerne på ethvert andet websted eller netværkscomputermiljø, for eksempel lagring eller reproduktion af (en del af) webstedet på et eksternt websted eller oprettelse af links, hypertekst, links eller dybe links links mellem webstedet og enhver anden internetside, er forbudt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra os.

 

Etablering af en konto/profil

For at købe produkter eller tjenester fra webstedet eller for at få adgang til eller bruge visse funktioner på webstedet, kan du blive bedt om at oprette og bruge en profil eller konto. Når du tilmelder dig en konto eller opretter en profil, kan du blive bedt om at oprette et bruger-id og vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for at holde dit bruger-id og din adgangskode hemmeligt og fortroligt og begrænse adgangen til disse oplysninger. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer ved at bruge dit bruger-id og adgangskode.

 

Fraskrivelse af garantier

Denne ansvarsfraskrivelse ("Ansvarsfraskrivelse") gælder kun for din gratis brug af webstedet. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke for for eksempel dit køb af produkter eller tjenester fra vores. Denne ansvarsfraskrivelse gælder heller ikke for for eksempel vores tilbud eller reklame for et produkt eller en tjeneste, herunder indholdet af ethvert tilbud eller reklame på webstedet.

Det tilbyder ikke dette websted, helt eller delvist, til salg til dig. Disse vilkår og betingelser er ikke en salgskontrakt, og dette websted er ikke et "gode" i betydningen af Uniform Commercial Code. I stedet er webstedet og indholdet gratis og leveres "som det er" og uden nogen form for garantier. Vi fraskriver os enhver og alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier for handlendes evner og egnethed til et bestemt formål. Der er ingen garantier, der strækker sig ud over beskrivelsen på forsiden heraf. Oplysningerne på webstedet er kun til generelle informationsformål og udgør ikke rådgivning.

Vi repræsenterer eller garanterer ikke, at funktionerne på dette websted vil være uafbrudte eller fejlfrie, at defekter vil blive rettet, eller at serveren, der gør indholdet tilgængeligt, vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter. Derudover sørger vi ikke for specifik it-infrastruktur eller -forbindelse.

 

Misbrug af webstedet

Det er forbudt dig at bruge webstedet til at poste eller overføre brugergenereret indhold (som defineret nedenfor), som krænker eller kan krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, eller som er truende, falsk, vildledende, inflammatorisk, ærekrænkende, krænkende privatliv, obskønt, pornografisk , krænkende, diskriminerende, ulovlig eller som kunne udgøre eller tilskynde til adfærd, der ville blive betragtet som en kriminel handling, krænke en parts rettigheder, eller som på anden måde kan give anledning til civilretligt ansvar eller krænke nogen lov. Vi kan til enhver tid nægte dig adgang til webstedet efter eget skøn, og som omfatter situationer, hvor vi mener, at din brug af webstedet er i strid med nogen af disse vilkår og betingelser og/eller gældende love. Det er endvidere forbudt at bruge webstedet til at efterligne en anden person, bruger eller vores personale, medarbejder eller repræsentant, antyde, at alle udtalelser, du fremsætter, er godkendt af os, eller poste eller transmittere materiale, der kan skade eller nedsætte eller nedsætte dets tilknyttede selskaber. enheder på nogen måde.

Du er også forbudt at bruge webstedet til at reklamere for eller udføre nogen kommerciel opfordring.

Du må ikke, mens du får adgang til eller bruger webstedet: anmode om, eller på anden måde forsøge at høste, indhente eller gemme, personlige oplysninger, adgangskoder, kontooplysninger eller nogen anden form for information vedrørende andre brugere; få adgang til eller bruge en anden persons konto; skjule oprindelsen af enhver kommunikation; ændre, modificere, indramme eller "spejle" ethvert indhold; oprette et dybt link til vores websted ved at omgå vores websteds hjemmeside; bruge data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer i forbindelse med webstedet; hæmme, forstyrre eller på anden måde forhindre nogen i at bruge eller få adgang til webstedet eller afbryde enhver brugers oplevelse på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, at handle på en måde, der forstyrrer brugernes udvekslinger i realtid; forstyrre eller afbryde webstedet eller servere eller netværksforbindelser til webstedet, ikke adlyde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk forbundet til webstedet; ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, reverse engineering, dekompilere eller adskille enhver del af webstedet; eller forsøg på at få uautoriseret adgang til webstedet (eller en del heraf).

 

Brugergenereret indhold

Alle meninger, bemærkninger, kommentarer, illustrationer, grafik, fotografier, links, spørgsmål, forslag, information, videoer og andet materiale, som du eller andre brugere af webstedet poster på webstedet eller overfører ved hjælp af webstedet ("Brugergenereret indhold"). anses for at være ikke-fortrolige og ikke-ejede. I overensstemmelse hermed skal vi, og dets moder- og tilknyttede enheder og dem, der handler efter deres anvisninger, have den ikke-eksklusive, evige, royaltyfrie ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive til tredjeparter ethvert brugergenereret indhold til ethvert formål, i ethvert medie og i hele verden (licensbevilling). Du anerkender og accepterer, at kun fungerer som en passiv kanal for distributionen af det brugergenererede indhold og ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af det brugergenererede indhold. Vi overvåger ikke løbende brugergenereret indhold udgivet af dig eller modererer mellem brugere, og vi skal heller ikke være forpligtet til at gøre det. Uden begrænsning af almenheden af det foregående, anerkender og accepterer du, at eventuelle bemærkninger, meninger, kommentarer, forslag og andre oplysninger, der er udtrykt eller inkluderet i det brugergenererede indhold, ikke nødvendigvis repræsenterer os. Enhver brug af det brugergenererede indhold er helt på egen risiko. Du erklærer, at ethvert brugergenereret indhold, der er udsendt eller transmitteret af dig, er originalt for dig og ikke kopierer nogen tredjeparts arbejde eller på anden måde krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til privatlivets fred eller moralske rettigheder og ikke indeholder nogen ærekrænkende eller nedsættende udsagn. Desuden erklærer du, at du har kapacitet til at give licensen som fastsat i dette afsnit. Du forstår, at du og alle andre personer, der er inkluderet i noget af dit indhold, kan blive anmodet af os om at underskrive dokumenter, der bekræfter accept af disse vilkår og betingelser. Du anerkender og accepterer, at den ikke er ansvarlig for noget indhold, herunder brugergenereret indhold, der foregiver at give råd, herunder medicinsk rådgivning, vedrørende kost, træning, fitness eller motion eller brugen af produkter eller tjenester.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn, men har ingen forpligtelse, til at blokere eller fjerne (helt eller delvist) ethvert brugergenereret indhold, der er postet eller transmitteret af dig, og som mener ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser (inklusive materialer, der krænker eller kan krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til privatlivets fred eller moralske rettigheder), eller på anden måde er uacceptabel for os. Vi forbeholder os retten, men har ingen forpligtelse, til at suspendere eller afslutte brugerkonti eller bruger-id'er og tage tekniske og juridiske skridt for at forbyde adgang til webstedet, hvis vi mener, at disse brugere skaber problemer, mulige juridiske forpligtelser eller handler i strid med bogstaven eller ånden i disse vilkår og betingelser eller vores politikker. Vi forbeholder os retten til at annullere ubekræftede brugerkonti.